fi en

Vi Åbobor har en tendens att fundera och grubbla på saker. Nu och då kanske t.o.m. lite för mycket...
Nedan hittar du mina åsikter om evighetsfrågorna i Åbo, de där frågorna som står oss alla så nära.

Resecentrum?
Absolut ja. En kombination av tåg och fjärrbussar under samma tak, med en tillräcklig mängd parkeringsutrymme skulle vara en modern lösning som dessutom skulle gynna stadens konkurrenskraft. Det räcker att besöka Kampens shoppingcenter i Helsingfors för att övertyga vem som helst – trots att Helsingforsborna glömde inkludera tågen. Det naturligasta stället för ett resecentrum tycker jag är nuvarande busstationens område, eftersom det är beläget mitt i staden och nära till hamnen, och är dessutom en korsning där riksvägarna till Tammerfors, Helsingfors och Björneborg har sin början. Kuppis är ett bra andra alternativ, men till sitt läge fungerar det inte lika bra. T.ex. järnvägen till Tammerfors kan vara besvärlig att rikta om till Kuppis.

En timmes tåg?
Absolut ja. Som många av oss har även jag pendlat några år till Helsingfors. Därför vet jag att varje minut, för att inte tala om nästan en timme sparad tid, multiplicerat med skaran pendlare är en fruktansvärt stor mängd tid som kunde användas för ökad produktivitet och välfärd i stället för att sitta i bilen eller på ett tåg.

Torgparkeringen?
Några anser den vara onödig, andra ser det som ett dödsslag för torghandeln, tycker den är för dyr eller bara inte gillar aktörerna bakom projektet. Jag ser torgparkeringen bara som ett höghusbygg bland alla andra – våningarna byggs bara i en annan riktning. Det är inget desto mer omvälvande projekt. Salutorget behöver hastigt en uppiggning och parkeringsutrymmen gör centrum mer lockande. Så länge som bygget bekostas av någon annan än staden, d.v.s. skattebetalarna, visar jag grönt ljus.

Tornhus?
Det ryms många olika slags byggnader i Åbo. Medan jag inte anser mig vara en beundrare av höga byggnader tycker jag ändå att man gott kan bygga några högre hus. Vi har inga allmänt öppna utsiktstorn i staden, och t.ex. ett tornhus på toppen av Kakolabacken kunde erbjuda även den möjligheten. Dylika projekt är ett praktexempel på hur man med privat kapital och vettigt verkställande kan ge oss alla något trevligt litet extra. Men Åbo har också redan nu en vacker skyline och den får inte riskeras. Därför måste husen planeras professionellt och med ett gott öga för helheten.

Nöjespark?
Jag håller strongt med Samlingspartiets Niko Aaltonen, som på sistone har framfört denna idé. Vi Åbobor behöver en gemensam nöjespark. Och det gäller inte bara oss Åbobor, utan parken skulle gynna oss även genom att locka hit mer turister både från Finland och utomlands. Det är inte bara fråga om något som skulle boosta stadens självförtroende, vilket kanske spårvägen är. Kuppisparken är redan nu ett ypperligt ställe för stadens barn och familjer, men det ryms också annat i Åbo. Ett lockbete för familjer – naturligtvis bra genomfört och på rätt plats – är en garanterad väg att göra Åbo mer lockande runt om i världen.

Spårväg?
Jag är övertygad att en ren natur är vår allas fördel och framför allt vår plikt. Men jag är inte säker om teknologi från 1800-talet skulle vara rätt svar för problemen på 2000-talet i en stad i Åbo storleksklass. Jag är inte absolut emot en spårväg, men funderar huruvida någon annan lösning, exempelvis elbussar, kunde erbjuda ett mer kostnadseffektivt alternativ som skulle gagna oss alla. Om motiven bakom spårvägen är bara att höja stadens profil, eller ren och skär nostalgi, tycker jag att det inte är avsiktligt att genomföra via en spårvägslösning. Vi klarar oss i jämförelser även utan det.

Bro till Hirvensalo?
Här måste jag ärligt medge att jag inte har någon tydligt resonerad ställning till saken. Jag har inte bekantat mig med ärendet nog för att kunna klart säga ja eller nej. Jag tror dock att Hirvensalo även i fortsättningen kommer att växa och det kommer att kräva väl genomtänkta trafiklösningar – naturligtvis utan att diskriminera andra stadsdelar. Jag tycker också att möjligheterna för en tunnel borde funderas vidare, fast jag inte är heller rädd för tanken vad en bro skulle göra för utsikten. Åbo är en stad, och en stad består av många olika slags byggnader och strukturer. Nyckelfrågan även här är en välutförd arkitektur.

Kontakta mig!

Lomake lähetetty

Tack för att du har tagit kontakt!