Kimmo Kajander - SV - Kimmo Kajander
fi en

Kimmo Kajander

Hej, jag är Kimmo, 38-årig Åbobo i 3:e generationen, 2 barnspappa, gift och jurist. Jag kandiderar i kommunalvalet eftersom jag vill bygga bättre Åbo för familjer och företag och därigenom för oss alla. Åbo behöver mera konkreta handlingar och färre evighetsfrågor.

Jag har också en annan utbildnig, jag har studerat it och ekonomie och blivit filosofie magister. Därför är jag mycket intresserad av digitaliseringen i samhället. Jag har en internationell karriär. Jag arbetade flera år i en ledarställning och som expert i en global koncern. Företagsamhet och därtill hörande praktiska problem är mig bekant. Min far var småföretagare och också jag jobbar nyförtiden mycket med frågor som gäller företagslivet. Logga gärna in på LinkedIn för att hitta mer information om min arbetskarriär (på engelska).

Det viktigaste och det som mest sysselsätter mig i fritiden är min familj. Dessutom sysslar jag med mina hobbyer, dvs. friluftsliv, motion, idrott, natur och musik. Därtill är jag mycket intresserad av min hemtrakt och dess historia. Innebandy, som min son spelar och juniorhandelskammarverksamheten har fått mig att tänka närmare på gemensamma frågor. Då jag var yngre, arbetade jag som dräng på min farbrors lantgård i Gustavs. Under de senaste ett par åren har jag varit sysselsatt med byggandet av vårt hemhus – med lite hjälp av vänner och enstaka fackmän. Om du vill bekanta med mig bättre, logga in på Facebook (på finska).

Jag har alltid varit intresserad av politik och det, hur det fungerar. Min arbetskarriär är 15 år lång men på det politiska fältet är jag ny. De som röstar på mig får nytta av båda aspekter. Under min arbetskarriär har jag varit med i flera grupper/teams och jobbat för att få olika motsatta intressen att fungera som helhet. Jag är analytisk men då det behövs kavla upp ärmarna, är jag redo. Jag väntar ivrigt för att kunna samarbeta över partigränser både med erfarna politiker och nya ansikten, som vill främja det bästa för Åbo.

Specs

Namn och ålder:
Kimmo Kajander, 42

Nära mitt hjärta: 
Utbildning, internationella ärenden, motion och idrott, familj, digitaliseringen

Familj:
maka, 2 barn

Utbildning:
Juris magisterexamen, filosofie magisterexamen (IT, ekonomiska vetenskaper), Åbo Universitet

Yrke:
Jurist, Advokatbyrå Lukander Ruohola HTO Oy 

Militär grad:
Res. underlöjtnant

Varför Kimmo?

Att sköta gemensamma ärenden kräver också individuella insatser. Vi alla kan påverka hurdana värden vårt eget parti strävar efter i sin verksamhet. De värden som jag uppskattar är objektivitet, individualitet, öppenhet, rättvis och hårt arbete. Jag har en mångsidig utbildning, omfattande arbetserfarenhet, vilja att utveckla vår hemstad och i synnerhet hjärta som slår för Åbo. Jag kandiderar för fösta gången men jag har en bra och entusiastisk team bakom mig, jag tror på min sak och jag har en äkta och ärlig vilja att bli vald. Därför Kimmo!

Varför kommunalpolitik?

”The only thing necessary for the triumph of evil is for good wo/men to do nothing”. Detta dramatiska citat av E. Burke gäller även i vardagen. Arbetsamhet och aktivt agerande är alltid bättre än att dra sig tillbaka. Om inte lojala stadsbor reagerar, vem då? Internationell politik får de stora rubrikerna men det är faktiskt kommunalpolitik som påverkar vår vardag. Genom att rösta på mig får du en möjlighet att påverka. Du får gärna kontakta mig efter valet också. Därför kommunalpolitik.

Varför Samlingspartiet?

Att sköta gemensamma ärenden är som lagsport. Å ena sidan har alla partier något bra men å andra sidan finns det alltid något att förbättra. För mig representerar Samlingspartiet arbetsamhet, välfärd och jämlikhet. Partiet kan också bjuda på en praktisk modell som erkänner ekonomiska realiteter.  Därför Samlingspartiet.

Mina politiska koordinater

Jag tror att Åbo är det bästa staden att bo i. För att det är så också i fortsättningen, måste man främja de rätta saker:

Utan en fungerande och ändamålsenlig utbildningsväg och internationella kontakter, har vår stad och dess näringsliv inte någon bra framtid.
En livlig idrottskultur skapar välfärd och för med sig en positiv bild av staden.
Vi har redan en stark innovationssektor, som vi måste hålla i gång och främja, t.ex. genom digitaliseringen.
Åbo bör vara en lockande stad för oss vanliga människor. För den skull är familjernas välfärd en nyckelfråga. Några saker som påverkar just familjernas välfärd, har redan nämnts. Därtill ska man tillägga stadsplaneringen, trafik, natur och dagvård.

Om du vill kan du läsa mera om koordinaterna!

Tankar

19.01. 2020

Tvåspråkigheten gynnar Åbo

Kontakta mig!

Lomake lähetetty

Tack för att du har tagit kontakt!