Vaaliteemani - Kimmo Kajander
en sv

Vaaliteemani?

Uskon, että Turku on maailman paras paikka elää, ja jotta se myös pysyisi sellaisena, on kiinnitettävä vahvasti huomiota oikeisiin asioihin.- Ilman toimivaa sekä tarkoituksenmukaista koulutuspolkua ja kansainvälisyyttä, kaupunkimme ja sen elinkeinoelämä eivät voi menestyä
- Turun niin hyvinvointia luova kuin mainettakin niittävä valtti on eloisa urheilu- ja liikuntakulttuuri, jonka toimintaedellytyksiä voidaan entisestään parantaa

- Kaupungissamme on vahva innovaatiosektori, jonka elinvoimaa on pidettävä yllä muun muassa tukemalla monialaisesti digitalisaatiotyötä
- Turun on oltava houkutteleva paikka meille ihan tavallisille ihmisille, mistä syystä avainasemassa on perheiden hyvinvointi, johon vaikuttavat jo edellä mainittujen asioiden lisäksi kaavoitus, liikennevarhaiskasvatus ja puhdas ympäristö.

Tutustu konkreettisempiin ideoihin alla!

 
Klikkaa kuva suuremmaksi.

Urheilu ja Liikunta

Turun niin hyvinvointia luova kuin mainettakin niittävä valtti on eloisa urheilu- ja liikuntakulttuuri, jonka toimintaedellytyksiä voidaan entisestään parantaa.

Konkreettisina ideoina haluan nostaa esiin ainakin:

Lasten, nuorten ja erityisryhmien liikkuminen
- Ei-niin-vakavan harrastamisen mahdollisuuksien lisääminen mm. yleisövuoroja lisäämällä ja esim. nappulaliigaan verrattavan korttelilätkäsarjan avulla
- Erityistä tukea tarvitsevien harrastusmahdollisuuksien lisääminen
- Tyttöjen innostaminen joukkuelajien pariin, koska joukkuelajeilla tavoitetaan edullisemmin laajempi joukko kerralla
- Digitaalinen pelikaverihaku, lähiseudun lasten yhdistämiseksi

Aikuisten liikkuminen
- Hyötyliikuntaan kannustaminen esim. ulkoilureittejä mainostamalla ja muilla järkiliikuntaan liittyvillä kampanjoilla
- Ulkoilureittien valaistuksesta ja talvikunnossapidosta huolehtiminen (esim. Halisten lenkin valaistus tai jokirannan talvikunnossapito)
- Vuokrapolkupyöräverkosto, jollainen esim. Helsingissä jo on

Urheilu
- Urheilu-uran sekä koulutuksen toimiva yhdistäminen koulunkäynnin käytäntöjä tukemalla, esim. harjoitustilojen ja koulujen etäisyyttä optimoimalla
- Kupittaan alueen potentiaalin valjastaminen esim. urheiluopistokäyttöön
- Jo toimivien urheiluakatemioiden ja vastaavien toimintaedellytysten turvaaminen
- Katsomoiden täyttäminen kaikin mahdollisin keinoin

Koulutus ja varhaiskasvatus

Ilman toimivaa ja tarkoituksenmukaista koulutuspolkua kaupunkimme ja sen elinkeinoelämä eivät voi menestyä.

Koulutuksen painopistealueina haluan nostaa esiin ainakin:

Elinkeinoelämän tarpeita ja ihmisten tavoitteita tukevien koulutuspalveluiden saatavuuden varmistaminen
- Kaikkien koulutusyksiköiden välisten roolien ja yhteistyömahdollisuuksien tutkiminen muun muassa resursseja jakamalla
- DI-koulutuksen laajentamisen selvittäminen
- Eri koulutusasteiden ja työnantajien yhteistyön tiivistäminen työelämään siirtymisen tukemiseksi

Varhaiskasvatuksen ja peruskouluvaiheen vaihtoehtojen monipuolistaminen
- Kieliopetuksen lisääminen varhaiskasvatuksessa esim. kiertävillä kielikylpyopettajilla tai useammilla kielikylpyryhmillä
- Valinnanvapauden turvaaminen mm. lisäämällä Steiner-koulun kaltaisia yksityisiä toimijoita kouluverkostoon
- Lähipäivähoidon turvaaminen julkisen ja yksityisen päivähoidon joustavammalla yhteistyöllä
- Erityistukea kaipaavan lapsen inkluusion edistäminen mahdollistamalla lasten opetus lähikoulussa

Uusien turkulaisten alkuun auttaminen
- Suomen- tai ruotsinkielen koulutuksen nopean saatavuuden turvaaminen
- Tarkoituksenmukaisen koulutuspolun nopean löytämisen tukeminen

Ilmainen varhaiskasvatus?
- Selvitetään mahdollisuuksi ilmaisen varhaiskasvatuksen tarjoamiseen kaupungin toimesta
 

Kansainvälisyys

Kansainvälisyys on keskiajalta saakka ollut kaupunkimme ja sen elinkeinoelämän menestyksen edellytys, ja siksi Turun kansainvälisen vuorovaikutuksen takaaminen on kaupungin tärkeimpiä tehtäviä.

Kaupungin keinot ovat kansainvälistymisessä rajatut, mutta sillä pitää olla selkeä rooli mahdollistajana. Kaupungin on luotava yrityksille laukaisualusta, joka mahdollistaa yrityksille matkat maailman ympäri ja takaisin.

Vientimarkkinoiden ja yritysten kansainvälistymisen piristäminen
- Turussa on hyvä palveluntuottajarunko (WTC, Kauppakamari, TurkuSciencePark), ja näiden suomia mahdollisuuksia voisi vielä tehokkaammin markkinoida yrityksille 
- Markkinoidaan Turkua globaaleille yrityksille vetovoimaisena sivukonttorikaupunkina (miten parempi kuin HKI, TRE, STO, lentoliikenne, tunnin-juna Helsinkiin)
- Tutkitaan mahdollisuutta fasilitoida vapaaehtoisuuteen perustuvia menestyneiden yrittäjien vetämiä yrityssparrauskerhoja
- Nykyiset kansainvälistymispanostukset olisi arvioitava kv-yritysmaailman toimijoiden kanssa
- Selvitetään mahdollisuutta luoda kansainvälistä liiketoimintaa tukeva palveluympyrä, jotta uudet yritykset voivat keskittyä vain omaan tekemiseensä (Turussa on runsaasti loistavia kv-kaupan asiantuntijoita, miten heidän osaamisensa saataisiin valjastettua?) 

Kielikoulutuksen ja kansainvälisen osaamisen lisääminen
- Lasten kielikoulutuksen lisääminen kv-mielenkiinnon herättämiseksi
- Eri maiden businesskulttuurin opetus kouluissa, esim. jo lukiossa

Ulkomaisen koulutetun työvoiman pitäminen maassa on Turulle tärkeä tavoite
- Selvitettävä kieliopetuksen tarjonnan tehostamista, jotta ulkomaiset ammattilaiset kotiutuisivat nopeammin 
- Ulkomaisten opiskelijoiden uramahdollisuuksien parantaminen, jotta emme menetä kouluttamaamme ja jo valmiiksi kansainvälisesti orientoitunutta työvoimaa

Turku vois myös olla osallisena koulutusvientimarkkinoilla
- Turun yliopistosta kilpailija muille pohjolan arvostetuille yliopistoille jatkokouluttajana
- Tutkitaan mahdollisuuksia markkinoida enemmän jo nyt Turussa tarjolla olevia MBA-tutkintoja
- Selvitetään mahdollisuuksia tarjota laajemmin verkossa tapahtuvaa eMBA- tai muuta korkeakoulutusta
- AMK:n ja Turun yliopiston yhteistyön luominen ulkomaisten yritysten räätälöityjen henkilöstökoulutusten järjestäjänä

Digitalisaatio

Digitalisaatioon liittyvät ratkaisut ovat nykyään kaikkea muuta kuin pelkkää hypeä, ja niihin liittyy huomattavia liiketoiminnallisia mahdollisuuksia. Kaupungissamme on vahva innovaatiosektori, jonka elinvoimaa on pidettävä yllä muun muassa tukemalla monialaisesti juuri digitalisaatiotyötä.
 

Muun muassa seuraavissa osa-alueissa kaupungilla voisi olla entistä vahvempi rooli:

Digitaalisten oppimisratkaisuiden ja koulutusvälineiden mahdollisuuksien selvittäminen
- Koulutukseen liittyvien uusien tekniikoiden hallittu kokeilu, esim. tabletti- ja kännykkä-pohjaisen opettamisen lisääminen
- Erilaisten erityisryhmien oppimisen tukeminen digitaalisilla ratkaisuilla
- Koululaisten ja opiskelijoiden aktivoiminen oppimisratkaisuiden kehittämisessä
- Opetuksen paikkasidonnaisuuden vähentämisen selvittäminen

Kaupunkilaisten palveluiden saatavuuden helpottaminen digitalisaatiolla
- Hyvin alkaneen sähköisen maksamisen lisääminen, esim. mahdollistamalla kännykkämaksaminen liikuntapaikoissa
- Julkisen liikenteen aikataulutietojen ja saapumistietojen vielä parempi saatavuus esim. mobiiliratkaisuilla ja näyttötauluilla
- Sähköisten varausjärjestelmien käytettävyyden parantaminen ja yhteenliittäminen
- Yhden luukun periaatteen soveltaminen kaikkeen kaupungin asiointiin
- Kaiken mahdollisen aineiston tuominen verkkoon Open data -ideaa toteuttamalla.

Uusien keksintöjen kaupallistamisen helpottaminen 
- Opiskelijoiden yhteyden tiivistäminen elinkeinoelämään ja sijoittajiin
- Esim. Turun kauppakamarin fasilitoima tiiviimpi innovaatiokerho ideoiden koeponnistamiseen

Turun kaupungille oma digijohtaja?
- Johtajia on jo paljon, mutta tekevätkö heistä kaikki oikeita asioita - muuttuvassa ajassa olisi tärkeää, että joku taho katsoisi kootusti eri alojen digitalisaation perään
- Digijohtaja ei olisi sama kuin tietohallintojohtaja, vaan nimenomaan kaupunkilaisten palveluiden ja kaupungin kansainvälistymiskehityksen veturi digitalisaation saralla

Ota Yhteyttä!

Lomake lähetetty

Kiitos yhteydenotosta, mikäli asianne kaipaa vastausta, otan yhteyttä mahdollisimman pikaisesti.